Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP

Działasz na rynku zamówień publicznych i chcesz poznać zmiany wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

Zgłoś się do projektu „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

INFORMACJE O PROJEKCIE

Skorzystaj z:

 • Ścieżki 1 (4 dni szkoleń + 8 godzin doradztwa poszkoleniowego)
  ALBO
 • Ścieżki 2 (4 dni szkoleń + 8 godzin doradztwa poszkoleniowego + 20 godzin doradztwa związanego z udziałem w konkretnym zamówieniu publicznym)

Zobacz Program szkoleń pdf
Okres realizacji szkoleń i doradztwa:

 • lipiec 2016 – marzec 2018

Miejsce realizacji:

 • woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie

Kto może wziąć udział:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające siedziby zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie w/w województw
 • Ich właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Poziom dofinansowania projektu:

 • 90%

W projekcie udzielana jest pomoc de minimis

Odpłatność:

 • Ścieżka 1 – od 483 zł
 • Ścieżka 2 – od 1247 zł (w zależności od ilości osób zgłoszonych z danego przedsiębiorstwa)

Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych – koncentracja na nabyciu umiejętności, pracy na dokumentach
 • Udział w szkoleniach i doradztwie prowadzonych przez doświadczonych ekspertów (m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO)
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu (np. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy)
 • Możliwość budowania konsorcjów między uczestnikami projektu w zakre sie wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne
  Omawianie bieżących postępowań ogłaszanych na terenie województw objętych projektem.

Czy wiesz, że:

 • Dla firm z sektora MŚP udział w zamówieniach publicznych stanowi źródło stabilnych dochodów, niezależnych od wahań rynkowych
 • 42% MŚP twierdzi , że obecność na rynku zamówień publicznych podnosi rangę firmy
 • Wykonawcy z sektora MŚP są cenieni przez Zamawiających za większą dbałość o Klienta i innowacyjność
 • W najbliższych latach uruchamiane będą działania ułatwiające dostęp MŚP do zamówień publicznych

Zgłoś się do projektu i przekonaj się jak wiele może zyskać Twoja firma!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Projekt jest realizowany przez ODiTK pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach działania 2.2 POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

EKSPERCI

Piotr Grzechowiak -radca prawny, trener w obszarze zagadnień związanych z prawem gospodarczym, Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. W projekcie pełni funkcję Trenera i Doradcy.
Jacek Węsierski – trener, radca prawny, ekonomista. Autor ponad 600 publikacji o tematyce prawnej. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych min. w zakresie kompleksowej obsługi w obszarze Prawa Zamówień Publicznych. W projekcie pełni funkcję Trenera.
Paweł Lis – radca prawny, trener i doradca, od lat świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających. Brał udział w ponad 40 rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. W projekcie pełni funkcję Doradcy.
Marcin Więckowski – trener, doradca i wykładowca w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Posiada również doświadczenie w pracy u Zamawiających, m.in. sprawował funkcję Kontrolera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W projekcie pełni funkcję Trenera i Doradcy.
Mirosław Koczwara – trener i doradca  z zakresu Prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w pracy u Zamawiających, m.in.  pełnił funkcję Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy oraz Koordynatora ds. zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. W projekcie pełni funkcję Trenera i Doradcy.
Mikołaj Franas –trener i doradca, kompleksowo obsługujący podmioty prawne w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. W projekcie pełni funkcję Trenera i Doradcy.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA

Wypełnij formularz
Zobacz Regulamin rekrutacji pdf
Zobacz Umowa projektowa – ścieżka 1

Aktualne nabory

Gdańsk

Szkolenie

Grupa

Miasto

Termin

Szkolenie – część teoretyczna

Szkolenie – część praktyczna

4

4

Gdańsk

Gdańsk

9-10.08.2017

16-17.08.2017

Szkolenie – część teoretyczna

Szkolenie – część praktyczna

5

5

Gdańsk

Gdańsk

23-24.08.2017

30-31.08.2017

Terminy doradztwa będą ustalane indywidualnie


Białystok

Szkolenie

Grupa

Miasto

Termin

Szkolenie – część teoretyczna

Szkolenie – część praktyczna

9

Białystok

Białystok

10-11.08.2017

17-18.08.2017

Terminy doradztwa będą ustalane indywidualnie


Toruń

Szkolenie

Grupa

Miasto

Termin

 Szkolenia – częśc teoretyczna

Szkolenia – część praktyczna

 Toruń

Toruń

Terminy doradztwa będą ustalane indywidualnie


Olsztyn

Szkolenie

Grupa

Miasto

Termin

 Szkolenia – częśc teoretyczna

Szkolenia – część praktyczna

12

12

 Olsztyn

Olsztyn

23-24.08.2017

6-7.09.2017

 

Terminy doradztwa będą ustalane indywidualnie

Podwykonawcy

 1. Postępowanie nr 1 – materiały szkoleniowe pdf
 2. Wynik postępowania nr 1 – materiały szkoleniowe: Agencja Handlowa K2 Mariusz Giesek