Kontakt w sprawie projektów:

.


Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia (GRUPA ODITK)

Adres:
ul. J. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk

NIP: 584-020-38-54
REGON: 000883028
KRS: 0000164848

tel.: 58 326 24 00
fax: 58 341 13 85
e-mail: oditk@oditk.pl
www.oditk.pl