Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP

Chcesz poznać korzyści i ułatwienia wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Szukasz eksperta, który przeprowadzi Cię przez udział w pierwszym postępowaniu?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

Zgłoś się do projektu „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” PZP – północna Polska

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Zakres wsparcia w ramach projektu


Okres realizacji projektu

 • marzec 2020-styczeń 2022


Województwa, na terenie których realizowany jest projekt

 • pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • podlaskie
 • kujawsko-pomorskie


Kto może wziąć udział w projekcie

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego (min. 80% firm)
 • właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań

EKSPERCI

Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.
Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
Mirosław Koczwara – trener i doradca. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Posiada doświadczenie w pracy u Zamawiających m.in. pełnił funkcję Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy oraz Koordynatora ds. zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.
Marcin Szczerkowski – adwokat, trener i doradca. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. z zakresu zamówień publicznych największych w regionie spółek oraz uczelni wyższych.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
Zobacz: Regulamin rekrutacji
Zobacz: Opłaty związane z udziałem w projekcie
Zobacz: Umowę projektową

Aktualne nabory

Woj. pomorskie

 • 8 maja 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. warmińsko-mazurskie

 • 15 maja 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. podlaskie

 • 25 maja 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. kujawsko-pomorskie

 • 29 maja 2020 – szkolenie z e-zamówień