Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP

Chcesz poznać korzyści i ułatwienia wynikające z nowelizacji ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Szukasz eksperta, który przeprowadzi Cię przez udział w pierwszym postępowaniu?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

Zgłoś się do projektu „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Zakres wsparcia w ramach projektu

 • Szkolenie z PZP i PPP – Pobierz program
 • Szkolenie z e-zamówień – Pobierz program
 • Szkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych – Pobierz program
 • Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce


Okres realizacji projektu

 • wrzesień 2020 – maj 2022


Województwa, na terenie których realizowany jest projekt

 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • podkarpackie


Kto może wziąć udział w projekcie

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (min. 80% firm)
 • właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań

EKSPERCI

Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.
Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
Magdalena Czajkowska – doktor nauk prawnych, radca prawny. Od ponad 15 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej z zamówień publicznych zarówno wykonawców jak i zmawiających.
Edyta Pasierb – radca prawny, trener. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, z uwzględnieniem środków unijnych oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Świadczyła pomoc prawną w kilkuset postępowaniach przetargowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
Zobacz: Regulamin rekrutacji
Zobacz: Opłaty związane z udziałem w projekcie
Zobacz: Umowę projektową

Aktualne nabory

Woj. małopolskie

 • 24-25.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 6.10.2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. świętokrzyskie

 • 28-29.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 30.09.2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. podkarpackie

 • 21-22.10.2020 – Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, w tym ppp
 • 23.10.2020 – Szkolenie z instrumentów e-zamówień