Przeprowadź „Sukcesję z sukcesem”

Projekt „Sukcesja z sukcesem” skierowany jest firm rodzinnych z sektora MŚP. Nasze działanie polega na przygotowaniu dla każdej firmy indywidualnego planu sukcesji, w oparciu o badania przedsiębiorstwa. Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Zgłoś udział!

KORZYŚCI Z UDZIAŁU
CO ZYSKASZ?

Program realizuje zespół ekspertów finansowych, prawnych, organizacyjnych i doświadczeni psycholodzy biznesu. Nad wszystkim czuwa PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

PROCES

W projekcie realizowane będą poniższe formy wsparcia:

EKSPERCI

Krzysztof Lasota

Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo w zakresie sukcesji. W ostatnich 10 latach doradzał w budowie strategii i programów sukcesyjnych dla ponad 80 firm z sektora MŚP w Polsce. Od 3 lat ekspert ds. rozwoju firm sektora MŚP w projektach dofinansowanych przez PARP.

Magdalena Krelińska

Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji. Doradca z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji małych i średnich firm. Prowadziła projekty związane z budowaniem strategii sukcesji w firmach rodzinnych i określała dla nich najlepsze kierunki rozwoju.

Dariusz Zbytniewski

Ekspert z zakresu doradztwa biznesowego i strategicznego z 25 letnią praktyką. Pracował w wiodących światowych firmach consultingowych EY, Capgemini. Zrealizował ponad 180 projektów doradztwa biznesowego i strategicznego, w tym z zakresu strategii sukcesji.

Karolina Gorczyca – Barszczewska

Adwokat z dodatkowym wykształceniem ekonomicznym, ceniona przez klientów za skuteczność i szybkość działania. W ramach prowadzonej przez siebie w Krakowie kancelarii adwokackiej – KGB Adwokaci – wspiera przedsiębiorców we wszelkich dziedzinach prawa ściśle związanych z sukcesją i biznesem takich jak prawo umów, prawo handlowe, własność intelektualna i prawo pracy.

Małgorzata Machniewicz

Psycholog organizacji. Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu – od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych, szkolenia i coaching.

Renata Muszyńska

Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i zarządzania finansami. Od lat współpracuje z firmami rodzinnymi skutecznie przeprowadzając firmy przez zmiany związane z procesami sukcesyjnymi i restrukturyzacją. Opracowuje i wdraża strategie przedsiębiorstw, optymalizuje procesy i procedury, doskonali zasady polityki personalnej i kultury organizacyjnej.

Piotr Grzechowiak

Radca prawny w obszarze zagadnień związanych z prawem gospodarczym, Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych.

Katarzyna Królak

Trener biznesu/ Konsultant. Od siedmiu lat z sukcesami doradza zarówno korporacjom, firmom rodzinnym jak i startup’om. Certyfikowany Coach ICF. Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji.

Magdalena Falkowska

adwokat; specjalizuje się w sprawach gospodarczych; pomaga przedsiębiorcom, w tym firmom rodzinnym w różnych aspektach ich działalności; o prawie mówi językiem biznesu nie ustaw; w projekcie zajmuje się sprawami prawnymi związanymi z sukcesją, dzięki swojemu doświadczeniu dostrzega całokształt dzielności przedsiębiorstwa i dostosowuje proponowane rozwiązania do potrzeb danej firmy.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Wypełnij formularz

Monitorowanie wdrożenia Strategii sukcesji

Jeśli Twoja firma skorzystała już ze wsparcia w ramach projektu „Sukcesja z sukcesem” wypełnij ankietę on-line dotyczącą stanu wdrożenia strategii sukcesji po 3 i 12 miesiącach od zakończenia wsparcia
Wypełnij ankietę on-line