Przeprowadź „Sukcesję z sukcesem”

Projekt „Sukcesja z sukcesem” skierowany jest firm rodzinnych z sektora MŚP. Nasze działanie polega na przygotowaniu dla każdej firmy indywidualnego planu sukcesji, w oparciu o badania przedsiębiorstwa. Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Zgłoś udział!

KORZYŚCI Z UDZIAŁU
CO ZYSKASZ?

Program realizuje zespół ekspertów finansowych, prawnych, organizacyjnych i doświadczeni psycholodzy biznesu. Nad wszystkim czuwa PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

PROCES

W projekcie realizowane będą poniższe formy wsparcia:

EKSPERCI

Magdalena Sadowska

Ekspert z obszaru organizacji / psychologii. Psycholog zarzadzania, specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań w zakresie nowoczesnego zarzadzania personelem. Z  problematyką sukcesji w firmach rodzinnych związana zawodowo od lat oraz z bliskiego otoczenia biznesowego.

Magdalena Falkowska

adwokat; specjalizuje się w sprawach gospodarczych; pomaga przedsiębiorcom, w tym firmom rodzinnym w różnych aspektach ich działalności; o prawie mówi językiem biznesu nie ustaw; w projekcie zajmuje się sprawami prawnymi związanymi z sukcesją, dzięki swojemu doświadczeniu dostrzega całokształt dzielności przedsiębiorstwa i dostosowuje proponowane rozwiązania do potrzeb danej firmy.

Agnieszka Długołęcka-Kurzyk

Certyfikowana trenerka biznesu z 18-letnim doświadczeniem, szkoli firmy rodzinne m.in. w zakresie przywództwa, komunikacji, efektywności osobistej i biznesowej. Certyfikowany coach ICF PCC, akredytowana superwizorka Izby Coachingu, prowadzi business i life coaching.

Paweł Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie doradztwa organizacyjnego i psychologicznego. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz warsztaty projektowania zmian. Z firmami rodzinnymi współpracuje od 2002 roku. Najczęściej pomaga przejść takim firmom etap specjalizacji i profesjonalizacji zarządzania w rozwoju biznesowym.

Krzysztof Lasota

Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo w zakresie sukcesji. W ostatnich 10 latach doradzał w budowie strategii i programów sukcesyjnych dla ponad 80 firm z sektora MŚP w Polsce. Od 3 lat ekspert ds. rozwoju firm sektora MŚP w projektach dofinansowanych przez PARP.

Magdalena Krelińska

Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji. Doradca z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji małych i średnich firm. Prowadziła projekty związane z budowaniem strategii sukcesji w firmach rodzinnych i określała dla nich najlepsze kierunki rozwoju.

Maciej Gajewski

Katarzyna Królak

Trener biznesu/ Konsultant. Od siedmiu lat z sukcesami doradza zarówno korporacjom, firmom rodzinnym jak i startup’om. Certyfikowany Coach ICF. Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji.

Piotr Grzechowiak

Radca prawny w obszarze zagadnień związanych z prawem gospodarczym, Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Wypełnij formularz

Regulamin rekrutacji

Umowa projektowa