Ankieta monitorująca wdrożenie Strategii sukcesji

Niniejsza ankieta służy poznaniu poziomu wdrożenia wsparcia w projekcie „Sukcesja z sukcesem”
Dziękujemy za jej wypełnienie!

1. Nazwa firmy*

Adres e-mail*

2. Jak wysoko zaawansowany jest proces wdrożenia Strategii Sukcesji w Firmie?*

123456

nisko
wysoko

Uwagi

3. Na jakim poziomie jest wdrożenie Strategii Sukcesji w perspektywie:

a) Organizacyjnej:

123456

nisko
wysoko

Uwagi

b) Prawnej:

123456

nisko
wysoko

Uwagi

c) Finansowej:

123456

nisko
wysoko

Uwagi

d) Psychologicznej:

123456

nisko
wysoko

Uwagi

4. Jak wysoko ocenia Pan/Pani aktualne zaangażowanie Nestora w proces Sukcesji w Firmie?*

123456

nisko
wysoko

Uwagi

5. Jak wysoko ocenia Pan/Pani aktualne zaangażowanie Sukcesora w proces Sukcesji w Firmie*

123456

nisko
wysoko

Uwagi

6. Czy są działania w procesie sukcesji, których realizacja sprawia Państwu trudność? Jeśli tak, to jakie?

7. W jakim stopniu dotrzymywany jest harmonogram działań zaplanowanych w Strategii Sukcesji?*

123456

w małym
w dużym

Uwagi

8. Czy była potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w Strategii Sukcesji? Jeśli tak, to jakich?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

Tak

*- pola wymagane